Ajutorul de inmormantare

Acte necesare pentru ajutorul de deces

Ajutorul de inmormantare,Funebre Iasi,Servicii funerare Iasi Nici un comentariu

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :
cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
sau
cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
certificat de deces in original si copie ;
actul de identitate al solicitantului in original si copie ;
acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie ;
acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;
certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.
Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre :

angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora ;
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea “ACHITAT “, data, semnatura si stampila.

In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana de Pensii.

Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.

Ai nevoie de ajutor pentru înmormantare?

Morfeu Servicii Funerare Iasi va ofera 4 pachete distincte pentru a va ajuta sa va orientati vizavi de necesitatile unei inmormantari. Fiecare pachet poate fi modificat in functie de dorintele dumneavoastra. Morfeu Pompe Funebre Iasi ofera servicii funerare complete, produse funerare de inalta calitate la cele mai avantajoase preturi.

Trimite prietenilor tai

Leave a Comment